Hizmet Sözleşmesi

1. TARAFLAR

HİZMET SAĞLAYICI: [Firmanızın Adı], [Adres], [Telefon Numarası], [E-posta Adresi]

ALICI: [Müşterinin Adı], [Adres], [Telefon Numarası], [E-posta Adresi]

2. KONU

Bu sözleşme, ALICI'nın HİZMET SAĞLAYICI'dan belirli bir hizmet almak amacıyla başvurusunu ve HİZMET SAĞLAYICI'nın bu hizmeti sunmayı kabul etmesini konu almaktadır.

3. HİZMETİN TANIMI VE KAPSAMI

HİZMET SAĞLAYICI, ALICI'ya aşağıda belirtilen hizmeti sunmayı taahhüt eder:

[...Hizmetin Tanımı ve Kapsamı...]

4. SÜRE

Bu sözleşme, tarafların karşılıklı anlaşması ile başlar ve [Süre] süresince geçerlidir. Sürenin bitiminde, tarafların aksi yönde bir anlaşması olmadığı sürece otomatik olarak uzatılır.

5. ÜCRET

ALICI, HİZMET SAĞLAYICI'ya belirli bir ücret ödemeyi kabul eder. Ücret ve ödeme koşulları ayrı bir anlaşma ile belirlenir.

6. İPTAL VE İADE KOŞULLARI

ALICI, hizmeti iptal etmek istediğinde belirli koşulları karşılamak zorundadır. İptal ve iade koşulları ayrıntılı olarak [İptal ve İade Koşulları] bölümünde belirtilmiştir.

7. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Taraflar, bu sözleşme kapsamında paylaşılan her türlü bilginin gizliliğini koruma konusunda mutabıktır. Kişisel verilerin korunması ise [Gizlilik Politikası] doğrultusunda sağlanır.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşme Türk hukukuna tabidir. Taraflar, sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri'nin yetkili olduğunu kabul eder.

9. DEĞİŞİKLİKLER

Taraflar, bu sözleşmede herhangi bir değişiklik yapmak istediklerinde yazılı olarak karşılıklı anlaşma sağlamak zorundadır.

10. YÜRÜRLÜK

Bu sözleşme tarafların karşılıklı onayı ile yürürlüğe girer.

ALICI:

İmza:

Ad Soyad:

Tarih:

HİZMET SAĞLAYICI:

İmza:

Ad Soyad:

Tarih:

☎️ŞİMDİ ARAYIN☎️